XS Max 4D - Kết quả xổ số MAX 4D mới nhất hôm nay - Max 4D

max4dKQXS Max 4D Thứ 3, 31/08/2021

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
0023
0 15tr
Giải Nhì
5815
5815
0 6.5tr
Giải Ba
1072
8769
9420
0 3tr
K.Khích 1
023
9 1tr
K.Khích 2
23
37 100N
Ký hiệu bộ số
A 0023 D 9420
B 1072 E 5815
C 8769 G 9073

max4dKQXS Max 4D Thứ 7, 28/08/2021

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
5604
0 15tr
Giải Nhì
6694
6694
2 6.5tr
Giải Ba
4926
4142
2695
1 3tr
K.Khích 1
604
4 1tr
K.Khích 2
04
53 100N
Ký hiệu bộ số
A 4926 D 4142
B 5604 E 8154
C 6694 G 2695

max4dKQXS Max 4D Thứ 5, 26/08/2021

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
5141
0 15tr
Giải Nhì
2783
2783
2 6.5tr
Giải Ba
8417
3933
9726
0 3tr
K.Khích 1
141
7 1tr
K.Khích 2
41
60 100N
Ký hiệu bộ số
A 3358 D 2783
B 8417 E 9726
C 3933 G 5141

max4dKQXS Max 4D Thứ 3, 24/08/2021

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
4629
1 15tr
Giải Nhì
6788
6788
0 6.5tr
Giải Ba
1605
6384
6605
1 3tr
K.Khích 1
629
5 1tr
K.Khích 2
29
68 100N
Ký hiệu bộ số
A 6788 D 6384
B 4629 E 6605
C 1605 G 4906

max4dKQXS Max 4D Thứ 7, 21/08/2021

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
6393
0 15tr
Giải Nhì
4562
4562
2 6.5tr
Giải Ba
4514
6796
9884
7 3tr
K.Khích 1
393
2 1tr
K.Khích 2
93
40 100N
Ký hiệu bộ số
A 4514 D 4562
B 6393 E 9884
C 6796 G 3080

max4dKQXS Max 4D Thứ 5, 19/08/2021

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
3961
1 15tr
Giải Nhì
2912
2912
0 6.5tr
Giải Ba
8967
5565
6240
15 3tr
K.Khích 1
961
26 1tr
K.Khích 2
61
74 100N
Ký hiệu bộ số
A 8967 D 6240
B 2912 E 3961
C 5565 G 7850
to top