Xổ số Power - Kết quả Xổ Số Vietlott 6/55 mới nhất - Power 6/55

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 21/09/2023
16
26
33
34
41
43
53
Giá Trị Jackpot 1
67,899,735,300đ

Giá Trị Jackpot 2
4,719,604,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 67,899,735,300đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,719,604,000đ
Giải nhất 5 số 8 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 676 500,000đ
Giải ba 3 số 13877 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 19/09/2023
17
29
35
40
51
52
23
Giá Trị Jackpot 1
64,650,236,700đ

Giá Trị Jackpot 2
4,358,548,600đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 64,650,236,700đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,358,548,600đ
Giải nhất 5 số 4 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 555 500,000đ
Giải ba 3 số 13751 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 16/09/2023
25
27
42
51
54
55
45
Giá Trị Jackpot 1
61,815,809,550đ

Giá Trị Jackpot 2
4,034,612,250đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 61,815,809,550đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,034,612,250đ
Giải nhất 5 số 6 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 584 500,000đ
Giải ba 3 số 12178 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 14/09/2023
06
10
20
22
50
52
34
Giá Trị Jackpot 1
59,333,976,300đ

Giá Trị Jackpot 2
3,767,853,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 59,333,976,300đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,767,853,000đ
Giải nhất 5 số 1 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 642 500,000đ
Giải ba 3 số 13037 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 12/09/2023
23
31
32
39
45
55
28
Giá Trị Jackpot 1
56,990,967,600đ

Giá Trị Jackpot 2
3,507,518,700đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 56,990,967,600đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,507,518,700đ
Giải nhất 5 số 9 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 563 500,000đ
Giải ba 3 số 13789 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 09/09/2023
13
20
32
37
43
49
40
Giá Trị Jackpot 1
54,554,601,450đ

Giá Trị Jackpot 2
3,236,811,350đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 54,554,601,450đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,236,811,350đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 584 500,000đ
Giải ba 3 số 12414 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 07/09/2023
01
04
36
42
45
54
32
Giá Trị Jackpot 1
52,423,299,300đ

Giá Trị Jackpot 2
4,296,715,600đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 52,423,299,300đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,296,715,600đ
Giải nhất 5 số 6 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 550 500,000đ
Giải ba 3 số 12410 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 05/09/2023
02
06
19
29
34
48
39
Giá Trị Jackpot 1
50,166,294,600đ

Giá Trị Jackpot 2
4,045,937,300đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 50,166,294,600đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,045,937,300đ
Giải nhất 5 số 18 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 606 500,000đ
Giải ba 3 số 13334 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 02/09/2023
12
15
32
44
46
51
48
Giá Trị Jackpot 1
48,434,457,450đ

Giá Trị Jackpot 2
3,853,510,950đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 48,434,457,450đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,853,510,950đ
Giải nhất 5 số 7 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 494 500,000đ
Giải ba 3 số 10534 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 31/08/2023
23
33
37
43
45
46
29
Giá Trị Jackpot 1
46,578,147,150đ

Giá Trị Jackpot 2
3,647,254,250đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 46,578,147,150đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,647,254,250đ
Giải nhất 5 số 11 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 564 500,000đ
Giải ba 3 số 13021 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 29/08/2023
01
08
20
25
35
53
54
Giá Trị Jackpot 1
44,834,259,900đ

Giá Trị Jackpot 2
3,453,489,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 44,834,259,900đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,453,489,000đ
Giải nhất 5 số 12 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 552 500,000đ
Giải ba 3 số 13076 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 26/08/2023
05
08
24
38
50
51
47
Giá Trị Jackpot 1
42,714,713,100đ

Giá Trị Jackpot 2
3,217,983,800đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 42,714,713,100đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,217,983,800đ
Giải nhất 5 số 9 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 610 500,000đ
Giải ba 3 số 12926 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 24/08/2023
01
10
20
41
42
50
39
Giá Trị Jackpot 1
40,752,858,900đ

Giá Trị Jackpot 2
13,336,465,600đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 40,752,858,900đ
Jackpot 2 5 số + power 0 13,336,465,600đ
Giải nhất 5 số 16 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 629 500,000đ
Giải ba 3 số 13878 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 22/08/2023
02
03
06
34
35
36
31
Giá Trị Jackpot 1
38,459,304,300đ

Giá Trị Jackpot 2
13,081,626,200đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 38,459,304,300đ
Jackpot 2 5 số + power 0 13,081,626,200đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 700 500,000đ
Giải ba 3 số 15800 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 19/08/2023
07
09
13
22
27
42
23
Giá Trị Jackpot 1
35,774,937,300đ

Giá Trị Jackpot 2
12,783,363,200đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 35,774,937,300đ
Jackpot 2 5 số + power 0 12,783,363,200đ
Giải nhất 5 số 16 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 979 500,000đ
Giải ba 3 số 17072 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 17/08/2023
01
05
25
32
51
52
54
Giá Trị Jackpot 1
34,033,462,950đ

Giá Trị Jackpot 2
12,589,866,050đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 34,033,462,950đ
Jackpot 2 5 số + power 0 12,589,866,050đ
Giải nhất 5 số 9 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 510 500,000đ
Giải ba 3 số 12375 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 15/08/2023
05
12
25
39
40
53
52
Giá Trị Jackpot 1
31,860,737,850đ

Giá Trị Jackpot 2
12,348,452,150đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31,860,737,850đ
Jackpot 2 5 số + power 0 12,348,452,150đ
Giải nhất 5 số 21 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 772 500,000đ
Giải ba 3 số 15816 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 12/08/2023
13
24
39
43
45
52
08
Giá Trị Jackpot 1
256,972,522,350đ

Giá Trị Jackpot 2
12,141,703,500đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 256,972,522,350đ
Jackpot 2 5 số + power 0 12,141,703,500đ
Giải nhất 5 số 43 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 2491 500,000đ
Giải ba 3 số 53739 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 10/08/2023
04
14
31
42
47
49
43
Giá Trị Jackpot 1
242,211,415,350đ

Giá Trị Jackpot 2
10,501,580,500đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 242,211,415,350đ
Jackpot 2 5 số + power 0 10,501,580,500đ
Giải nhất 5 số 26 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1828 500,000đ
Giải ba 3 số 41740 50,000đ
to top