Xổ số Power - Kết quả Xổ Số Vietlott 6/55 mới nhất - Power 6/55

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 23/04/2024
01
34
39
40
49
53
09
Giá Trị Jackpot 1
0đ

Giá Trị Jackpot 2
0đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 0đ
Jackpot 2 5 số + power 0 0đ
Giải nhất 5 số 0 0đ
Giải nhì 4 số 0 0đ
Giải ba 3 số 0 0đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 20/04/2024
02
06
35
43
45
47
14
Giá Trị Jackpot 1
41,561,844,600đ

Giá Trị Jackpot 2
3,325,342,950đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 41,561,844,600đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,325,342,950đ
Giải nhất 5 số 8 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 670 500,000đ
Giải ba 3 số 15900 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 18/04/2024
01
21
23
33
43
54
28
Giá Trị Jackpot 1
38,633,758,050đ

Giá Trị Jackpot 2
3,625,181,100đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 38,633,758,050đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,625,181,100đ
Giải nhất 5 số 18 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 729 500,000đ
Giải ba 3 số 14634 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 16/04/2024
03
05
32
40
46
50
37
Giá Trị Jackpot 1
36,274,024,650đ

Giá Trị Jackpot 2
3,362,988,500đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 36,274,024,650đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,362,988,500đ
Giải nhất 5 số 12 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 741 500,000đ
Giải ba 3 số 16464 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 13/04/2024
29
36
37
38
40
42
46
Giá Trị Jackpot 1
33,007,128,150đ

Giá Trị Jackpot 2
3,334,125,350đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33,007,128,150đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,334,125,350đ
Giải nhất 5 số 9 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 787 500,000đ
Giải ba 3 số 16665 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 11/04/2024
03
06
15
25
33
43
55
Giá Trị Jackpot 1
157,093,357,425đ

Giá Trị Jackpot 2
2,288,150,825đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 157,093,357,425đ
Jackpot 2 5 số + power 0 2,288,150,825đ
Giải nhất 5 số 103 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 4108 500,000đ
Giải ba 3 số 72534 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 09/04/2024
04
12
27
44
46
51
22
Giá Trị Jackpot 1
300,000,000,000đ

Giá Trị Jackpot 2
25,409,725,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 300,000,000,000đ
Jackpot 2 5 số + power 0 25,409,725,000đ
Giải nhất 5 số 41 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 3112 500,000đ
Giải ba 3 số 69136 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 06/04/2024
09
13
20
30
39
54
23
Giá Trị Jackpot 1
300,000,000,000đ

Giá Trị Jackpot 2
67,784,892,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 300,000,000,000đ
Jackpot 2 5 số + power 0 67,784,892,000đ
Giải nhất 5 số 47 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 3272 500,000đ
Giải ba 3 số 73555 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 04/04/2024
03
08
12
25
47
48
15
Giá Trị Jackpot 1
337,543,447,350đ

Giá Trị Jackpot 2
7,171,494,150đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 337,543,447,350đ
Jackpot 2 5 số + power 0 7,171,494,150đ
Giải nhất 5 số 32 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 3348 500,000đ
Giải ba 3 số 67843 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 02/04/2024
01
12
18
20
51
52
37
Giá Trị Jackpot 1
317,948,300,400đ

Giá Trị Jackpot 2
4,994,255,600đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 317,948,300,400đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,994,255,600đ
Giải nhất 5 số 43 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 3182 500,000đ
Giải ba 3 số 66871 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 30/03/2024
14
17
27
38
54
55
23
Giá Trị Jackpot 1
300,000,000,000đ

Giá Trị Jackpot 2
10,983,938,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 300,000,000,000đ
Jackpot 2 5 số + power 0 10,983,938,000đ
Giải nhất 5 số 3 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 2901 500,000đ
Giải ba 3 số 62094 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 28/03/2024
01
07
18
26
38
49
21
Giá Trị Jackpot 1
300,000,000,000đ

Giá Trị Jackpot 2
7,915,123,550đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 300,000,000,000đ
Jackpot 2 5 số + power 0 7,915,123,550đ
Giải nhất 5 số 71 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 3289 500,000đ
Giải ba 3 số 61928 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 26/03/2024
01
08
13
16
38
44
47
Giá Trị Jackpot 1
297,045,137,100đ

Giá Trị Jackpot 2
4,773,402,950đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 297,045,137,100đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,773,402,950đ
Giải nhất 5 số 42 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 2734 500,000đ
Giải ba 3 số 63321 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 23/03/2024
03
10
13
30
40
52
04
Giá Trị Jackpot 1
281,084,510,550đ

Giá Trị Jackpot 2
4,202,342,900đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 281,084,510,550đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,202,342,900đ
Giải nhất 5 số 104 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 2880 500,000đ
Giải ba 3 số 55887 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 21/03/2024
12
13
41
48
49
53
43
Giá Trị Jackpot 1
270,263,424,450đ

Giá Trị Jackpot 2
4,398,445,450đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 270,263,424,450đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,398,445,450đ
Giải nhất 5 số 36 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 2194 500,000đ
Giải ba 3 số 46911 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 19/03/2024
06
25
39
45
46
55
26
Giá Trị Jackpot 1
257,677,415,400đ

Giá Trị Jackpot 2
4,532,598,900đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 257,677,415,400đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,532,598,900đ
Giải nhất 5 số 37 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 2240 500,000đ
Giải ba 3 số 49299 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 16/03/2024
08
36
42
43
44
55
54
Giá Trị Jackpot 1
243,884,025,300đ

Giá Trị Jackpot 2
10,424,918,300đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 243,884,025,300đ
Jackpot 2 5 số + power 0 10,424,918,300đ
Giải nhất 5 số 19 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1973 500,000đ
Giải ba 3 số 46293 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 14/03/2024
21
25
26
29
41
51
39
Giá Trị Jackpot 1
228,468,952,650đ

Giá Trị Jackpot 2
8,712,132,450đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 228,468,952,650đ
Jackpot 2 5 số + power 0 8,712,132,450đ
Giải nhất 5 số 26 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1938 500,000đ
Giải ba 3 số 43585 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 12/03/2024
11
14
18
20
22
43
16
Giá Trị Jackpot 1
213,559,310,100đ

Giá Trị Jackpot 2
7,055,505,500đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 213,559,310,100đ
Jackpot 2 5 số + power 0 7,055,505,500đ
Giải nhất 5 số 34 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 2559 500,000đ
Giải ba 3 số 51357 50,000đ
to top